Inkassovarsel.com

Alt om inkassovarsel!

Gebyrer

Kreditor har mulighet til å kreve purregebyr og forsinkelsesrenter dekket når de sender deg et inkassovarsel. Satsene på purregebyr er regulert i inkassoforskriften. Forsikelsesrente kan kreves med hjemmel i forsinkelsesrenteloven.

Det er tillatt å beregne purregebyr som tilsvarer 1/10 av inkassosatsen. I 2020 vil dette si maks kr 70,- i purregebyr. Kreditor kan beregne purregebyr på inntil 2 purringer men det må gå 14 dager mellom første purring og påfølgende purring/ inkassovarsel. Det må forøvrig gå 14 dager fra opprinnelig forfall på kravet før første purregebyr kan beregnes.

Kreditor er ikke pålagt å sende purring før inkassovarsel men kan da heller ikke beregne mer enn ett purregebyr på inkassovarselet.

Satsen som brukes for forsinkelsesrenten fastsettes halvårlig av justisdepartementet og skal tilsvare styringsrenten med tilegg av minst 8 prosentpoeng (7 prosentpoeng frem til 1. juli 2013). Første halvår 2020 er forsinkelsesrentesatsen på 9,5 prosent pr år. Siden forsinkelsesrentesatsen justeres halvårlig kan renteberegningen bli særdeles omfattende på eldre krav, spesielt dersom kravet i tilegg inkluderer flere fakturaer/ gjeldsposter.

Følgende rentesatser er benyttet siden 1994 (kilde regjerningen.no):

Tidsperiode

Rentesats

1.januar 2020 30. juni 2020

9,50 %

1.juli 2019 - 31. desember 2019

9,25 %

1.januar 2019 - 30. juni 2019

8,75 %

1.juli 2018 - 31. desember 2018

8,50 %

1.januar 2018 - 30. juni 2018

8,50 %

1.juli 2017 - 31.desember 2017

8,50 %

1.januar 2017 - 30. juni 2017

8,50 %

1.juli 2016 - 31.desember 2016

8,50 %

1.januar 2016 - 30. juni 2016

8,75 %

1.juli 2015 - 31.desember 2015

9,00 %

1.januar 2015 - 30. juni 2015

9,25 %

1.juli 2014 - 31.desember 2014

9,50 %

1.januar 2014 - 30. juni 2014

9,50 %

1.juli 2014 - 31.desember 2013

9,50 %

1.januar 2013 - 30. juni 2013

8,50 %

1. juli 3012 - 31. desember 2012

8,50 %

1. januar 2012 - 30. juni 2012

8,75 %

1. juli 2011 - 31. desember 2011

9,25 %

1. januar 2011 - 30. juni 2011

9,00 %

1. juli 2010

- 31. desember 2010

9,00 %

1. januar 2010 - 30. juni 2010

8,75 %

1. juli 2009

- 31. desember 2009

 8,25 %

1. januar 2009 - 30. juni 2009

10,00 %

1. juli 2008

- 31. desember 2008

12,75 %

1. januar 2008 - 30. juni 2008

12,25 %

1. juli 2007

- 31. desember 2007

11,5 %

1. januar 2007

- 30. juni 2007

10,5 %

1. juli 2006

- 31. desember 2006

 9,75 %

1. januar 2006

- 30. juni 2006

 9,25 %

1. juli 2005

- 31. desember 2005

 9,00 %

1. januar 2005

- 30. juni 2005

 8,75 %

1. juli 2004

- 31. desember 2004

 8,75 %

1. januar 2004

- 30. juni 2004

 9,25 %

1. januar 1994

- 31. desember 2003

12,00 %

Du kan lese mer om generelle gebyrsatser på gebyr.net.


Copyrighted content. All Rights Reserved.