Inkassovarsel.com

Alt om inkassovarsel!

Hva om jeg ikke har mottatt inkassovarsel?

Må det dokumenteres at det er sendt inkassovarsel?

Det er ikke uvanlig å påstå at man ikke har mottatt inkassovarsel når man mottar et inkassokrav med høye inkassosalær i posten. Det er rimelig kjent at det skal sendes inkassovarsel før man kan sende en sak over til inkasso hvor det deretter sendes en betalingsoppfordring med inkassosalær som følger maksimalsatser ut i fra kravets hovedstol fastsatt i inkassoforskriften.

Inkassoloven § 9 er en bestemmelse som sier at det skal sendes et inkassovarsel med minst 14 dagers betalingsfrist før saken oversendes til inkasso.  I lovens forarbeider går det frem at ordlyden er bevisst valgt og at det ikke stilles krav til dokumentasjon om at inkassovarselet er kommet frem til mottaker.  Det er med andre ord tilstrekkelig å kunne sannsynliggjøre at et inkassovarsel er sendt til en adresse det er rimelig å forvente å nå skyldner på. Tilstrekkelig sannsynliggjøring er å kunne fremskaffe kopi av inkassovarsel og/ eller loggutskrifter som viser at inkassovarsel er sendt.

Inkassoklagenemnda (nå Finansklagenemnda inkasso)har behandlet saker hvor det påstås at det ikke er mottatt inkassovarsel. Inkassoklagenemnda har da vurdert som nevnt over at det er tilstrekkelig å kunne sannsynliggjøre at inkassovarsel er sendt og kopi av varselet og/ eller loggutskrifter er tilstrekkelig sannsynliggjøring.

Det er allment kjent at post fra tid til annen kommer på avveie, deriblant noen av de mange millioner inkassovarsler som sendes i Norge i løpet av et år.  Det antas at ulempen for samfunnet med at alle inkassovarsler som sendes i løpet av et år skulle sendes rekommandert eller forkynnes for skyldner, er vurdert som større ulempe for samfunnet enn ulempen ved at noen få blir ilagt et urettmessig inkassosalær fra tid til annen på grunn av at de ikke har mottatt inkassovarsel.

For dem som faktisk får ilagt et inkassosalær for at de faktisk ikke har mottatt inkassovarsel oppleves dette selvsagt veldig urimelig men nå er det en gang slik lovverket er lagt opp om man liker det eller ikke. På den andre siden er det vel liten tvil om at en del  av dem som påstår at de ikke har mottatt inkassovarsel faktisk prøver å bløffe seg unna et inkassosalær uten at vi skal spekulere i hvor stor denne andelen er.


Copyrighted content. All Rights Reserved.