Inkassovarsel.com

Alt om inkassovarsel!

Inkassoloven § 9

§ 9.  Inkassovarsel og betalingsfrist

       "Før en inkassator kan sette i verk inkassotiltak, skal fordringshaveren eller inkassatoren
a)    etter kravets forfall ha sendt skyldneren skriftlig varsel om at inkasso vil bli satt i verk, og
b)    i varslet ha gitt skyldneren en betalingsfrist som må ha løpt ut uten at beløpet er betalt.

       Fristen for betaling etter første ledd skal være minst 14 dager regnet fra det tidspunkt da varslet ble sendt. Betalingen skal anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdraget er mottatt av bank innen fristens utløp."


Som det går frem av gjengivelsen av inkassoloven § 9 som omhandler inkassovarsel er det få og enkle regler som må følges av kreditor når det sendes et inkassovarsel. For å forenkle dette sier den aktuelle paragrafen følgende:

  • Alt som inkassovarsles må være forfalt før inkassovarselet sendes.
  • Et inkassovarsel skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager fra varselet ble sendt.
  • Det er datoen betalingsoppdraget mottas av din bank som gjelder i forhold fristen på varselet. Det er med andre ord uvesentlig når kreditor faktisk mottar innbetalingen via sin bank.
  • Inkassovarselet skal inneholde informasjon om at dersom kravet ikke betales innen fristen vil inkasso bli iverksatt.

Tidligere (frem til 1. april 2017) var det et krav i inkassoloven at inkassovarsel skulle sendes skyldner fysisk på papir. Dette kravet ble fjernet i april 2017 i forbindelse med en større tilpasning av lovverket til elektronisk kommunikasjon. Det er fremdeles et krav at inkassovarselet skal sendes på betryggende måte, noe som betyr at det må benyttes en adresse (fysisk eller elektronisk) som kreditor eller inkassobyrået har fått opplyst at skyldner eller folkeregisteret.

Dersom reglene om inkassovarsel i inkassoloven § 9 er overtrådt kan kreditor ifølge inkassoloven § 17 ikke kreve erstatning for vederlag til inkassator. Mer forståelig forklart betyr dette at du ikke skal betale inkassosalær dersom inkassovarsel ikke er sendt eller det er sendt men ikke oppfyller kravene i inkassoloven § 9.


Copyrighted content. All Rights Reserved.